Digar Yaaret Namisham Eiraj Kazmi
Plays: 92 | Date added: January 14, 2016
  • Artist: Eiraj Kazmi
  • Song: Digar Yaaret Namisham
  • Lyrics: Khan Jan Moqbel
  • Music: EK
  • Video Director: Mashal Yousufi
 0 dislikes 
  • Comments
  • Lyrics