Biraqs Ba Maidan Ahmad Naweed Neda
Plays: 212 | Date added: July 15, 2015
  • Artist: Ahmad Naweed Neda
  • Song: Biraqs Ba Maidan
  • Lyrics: Ahmad Naweed Neda
  • Composer: Ahmad Naweed Neda
  • Music: Zulfiqar
 0 dislikes 
  • Comments
  • Lyrics